ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Status prawnyStatus prawny

grafika

WSOZ jest samodzielnym publicznym zakładem Opieki Zdrowotnej którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szpital działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)

- przepisów wykonywanych wydawczych na podstawie w/wym. ustawy

- zarządzenia nr 510/82 Wojewody Bydgoskiego z dnia 28.05.1982 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy

- zarządzenia nr 139/88 Wojewody Bydgoskiego z dnia 28 sierpnia 1998r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

- postanowienia Wojewody o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej

- postanowienia Sądu Rejonowego o wpisie do rejestru KRS pod nr 0000063531

- decyzji Urzędu Skarbowego z dnia 08.01.1999r. o nadaniu numeru NIP

- decyzji Urzędu Statystycznego z dnia 30.12.1998r. o nadaniu numeru REGON


strzałka do góry