ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Przyjmowanie i załatwianie sprawPrzyjmowanie i załatwianie spraw

grafika

W szpitalu obowiązuje instrukcja kancelaryjna wprowadzona w życie zarządzeniem Dyrektora.
Do przyjmowania korespondencji upoważniony jest Sekretariat Szpitala.
Korespondencję dekretuje Dyrektor - w przypadku jego nieobecności - zastępcy.
Zadekretowana korespondencja zostaje odnotowana w rejestrze wpływu i przekazana do odbioru poszczególnym komórkom.
Korespondencja oznaczona "Poufne", "Zastrzeżone" jest w trybie natychmiastowym, bez otwierania przekazywana do kancelarii tajnej.
Faksy i pozostałe przesyłki przychodzące wpisywane są do rejestru a następnie kwitowane przez odbiorcę.
W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 11.00 do 12.00


strzałka do góry