ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Gospodarka finansowaGospodarka finansowa

Forma gospodarki finansowej
 
1. WSOZ prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
2. Rachunkowość WSOZ prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. WSOZ może uzyskać środki finansowe ze źródeł wymienionych w art. 55 i 114
ustawy.

Wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego WSOZ dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Sprawozdanie finansowe WSOZ zatwierdza Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry