ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Postanowienia końcowePostanowienia końcowe

Statut i zmiany Statutu zatwierdza Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


strzałka do góry