ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > KomunikatOgłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszcz

Nazwa ogłoszenia

Dyrektor

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego

 im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Dokument wytworzył

 

Data wytworzenia

-

Godzina wytworzenia

-

Osoba odpowiedzialna

Piotrowska Lidia

Sekcja ds. Osobowych i Płac, tel: 52 32-55-667

Podmiot udostępniający

-

Status ogłoszenia o naborze

 

Numer ogłoszenia

-

Nazwa jednostki zlecającej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Wydział

-

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Stanowisko

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa

Wymiar etatu

07:25 – 15:00

Ilość etatów

1

Data ogłoszenia

25.03.2020

Termin składania dokumentów

do 14.04.2020

Sposób składania dokumentów

Kandydat zgłaszający się na konkurs powinien złożyć:

1.        podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2.        kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,

3.        opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4.        inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

5.        koncepcję  pracy na stanowisku objętym konkursem,

6.        zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia,

7.        oświadczenia:

-         o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych  z   dysponowaniem   środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1440),

-         o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem (Dz. U. 2019  poz. 1781),

8.        kopie dokumentów o których mowa powyżej powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry