ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > KomunikatStruktura własnościowa

grafika

Właścicielem majątku nieruchomego WSOZ jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który majątek ten przekazał w nieodpłatne użytkowanie.

- uchwała
- akt notarialny rep. A nr 844/2004

Właścicielem pozostałego majątku (ruchomego) jest WSOZ


strzałka do góry