ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > MajątekMajątek

grafika

Stan na 31.12.2018r 

 

Aktywa:

- aktywa trwałe 27 681 678,83 zł

- aktywa obrotowe 14 454 679,65 zł

 

Pasywa:

- Kapitał 26 671 345,72 zł

- Zobowiązania i rezerwy 15 465 012,76 zł


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry