ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Obszar działaniaObszar Działania

grafika

1. Obszar działania WSOZ obejmuje Województwo Kujawsko-Pomorskie.

2. WSOZ może udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom z terenu innych województw i obcokrajowcom na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy z 27.09.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164 poz. 1027 ze zm.).

 


strzałka do góry