ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > KomunikatSpotkanie informacyjne

grafika

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „To ja kształtuję swój los” - program wsparcia usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w dniu 7 maja 2008 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące projektu.
Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzący z terenu powiatu ząbkowickiego, którzy znajdują się w trakcie procesu usamodzielnienia.
Zaproszeni goście zostali poinformowani o celach i działaniach projektu, źródłach jego finansowania oraz warunkach przystąpienia do projektu.


strzałka do góry