ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > Współpraca z zawodowymi rodzinami zastępczymiSpotkanie Mikołajkowe

grafika

Podczas spotkania mikołaj wręczył paczki dzieciom. Upominki otrzymali również ich zastępczy rodzice.


Spotkanie Mikołajkowe

grafika

Mikołaja na spotkanie zaprosili Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Beata Mirek oraz Starostwa Powiatu Ząbkowickiego Pan Ryszard Nowak.


Spotkanie Mikołajkowe

grafika

W dniu 4 grudnia zorganizowane zostało spotkanie z Św. Mikołajem, podczas którego dzieci wychowywane przez zawodowe rodziny zastępcze otrzymały paczki świąteczne.


Podpisanie umowy na prowadzenie pogotowia rodzinnego

grafika

W dniu 9 września br. podpisano umowę na mocy której zostało utworzone nowe pogotowie rodzinne.
Opieką zawodowych rodziców zastępczych prowadzących pogotowie rodzinne może zostać objętych troje dzieci w wieku do 13 lat.
W spotkaniu na którym podpisano umowę uczestniczyli oprócz rodziców zastępczych Starosta Powiatu Ząbkowickiego Pan Ryszard Nowak oraz Pani Beata Mirek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich a także Pani Nelina Oczkoś pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do spraw organizacji opieki w rodzinach zastępczych.


Kampania promocyjna

grafika

Podczas Prezentacji gospodarczych pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielali informacji dotyczących zawodowych rodzin zastępczych oraz rozdawali ulotki informacyjne.


Kampania promocyjna

grafika

Stoisko Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Ślaskich zorganizowane w ramach Prezentacji gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej w dniach 6-7 czerwiec 2009r. podczas których promowano ideę zawodowego rodzicielstwa zastępczego.


Spotkanie integracyjne zawodowych rodzin zastępczych

grafika

W lutym br. odbyło się pierwsze integracyjne spotkanie zawodowych rodzin zastępczych w którym udział wzięli rodzice wraz z wychowankami. Spotkanie zorganizowane przez pracowników tut. Centrum Pomocy Rodzinie otworzyło cykl spotkań zaplanowanych na rok 2009.


Spotkanie integracyjne zawodowych rodzin zastępczych

grafika

W czasie spotkania rodzice mogli podzielić się doświadczeniami, podczas gdy dzieci brały udział w zajęciach plastycznych organizowanych przez pracowników Centrum Pomocy Rodzinie.


strzałka do góry