ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > Zamówienia PubliczneZapytanie ofertowe - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Zapytanie ofertowe na zapewnienia pomocy w formie świadczenia usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu „Razem w przyszłość”   realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.2 – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

Załącznik: zapytanie ofertowe (Zapytanie ofertowe - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.pdf)
Załącznik: załącznik nr 1 (Załącznik_Nr_1_do_zapytania_ofertowego__formularz_ofertowy.docx)
Załącznik: załącznik nr 2 (Zalacznik_nr_2_-_brak_podstaw_do_wykluczenia.docx)
Załącznik: załącznik nr 3 (Załącznik_nr_3_warunki_realizacji_zamówienia.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe - pomoc prawna

Zapytanie ofertowe na zapewnienia pomocy w formie pomocy prawnej dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, które uczestniczą w Projekcie "Razem w przyszłość"  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.2 – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

Załącznik: załącznik nr 1 (Załącznik_Nr_1_do_zapytania_ofertowego__formularz_ofertowy.docx)
Załącznik: załącznik nr 2 (Zalacznik_nr_2_-_brak_podstaw_do_wykluczenia.docx)
Załącznik: załącznik nr 3 (Załącznik_nr_3_warunki_realizacji_zamówienia.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR 403680-2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na organizację szkolenia zawodowego dla 10 uczestników projektu "To ja kształtuje swój los" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Załącznik: Załącznik nr 1 (Załącznik Nr 1 -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx)
Załącznik: Załącznik nr 5 (Załącznik Nr 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx)
Załącznik: Załącznik nr 6 (Załącznik Nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR 249240-2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowice Śląskich ogłasza przetrag nieograniczony na zorganizowanie wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy dla uczestników projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Załącznik: Załącznik nr 1 (Załącznik Nr 1- Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx)
Załącznik: Załącznik nr 2 (Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx)
Załącznik: Załącznik nr 4 (Załącznik Nr 4 -Wykaz zrealizowanych usług.docx)
Załącznik: Załącznik nr 5 (Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przeprowadzeniu wsparcia indywidualnego oraz grupowego.docx)
Załącznik: Załącznik nr 6 (Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

zapytanie ofertowe - dowóz uczestników

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowice Śląskich występuje z zapytaniem ofertowym na realizację usługi dowozu uczestników w ramach projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

zapytanie ofertowe - catering

W związku z brakiem złożonych ofert Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowice Śląskich ponownie występuje z zapytaniem ofertowym na realizację usługi cateringowej w ramach projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowice Śląskich występuje z zapytaniem ofertowym na realizację usługi cateringowej w ramach projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNY NR 170774-2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 10 uczestników „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNY NR 156638-2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNY NR 113412-2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Zorganizowanie doradztwa zawodowego dla 28 uczestników projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Załącznik: Załącznik nr 1 (Załącznik nr 1- Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.docx)
Załącznik: Załącznik nr 2 (Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx)
Załącznik: Załącznik nr 4 (Załącznik nr 4- Oświadczenie o przeprowadzeniu doradztwa w miejscu zamieszkania uczestników..docx)
Załącznik: Załącznik nr 6 (Załącznik nr 6- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowice Śląskich ogłasza przetrag nieograniczony na przeprowadzenie indywidualnego szkolenia informatycznego dla uczestników projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowice Śląskich występuje z zapytaniem ofertowym na realizację usługi dowozu uczestników w ramach projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Załącznik: wzór umowy (Umowa - dowóz uczestników.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowice Śląskich ogłasza przetrag nieograniczony na zorganizowanie wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy dla uczestników projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowice Śląskich występuje z zapytaniem ofertowym na realizację usługi cateringowej w ramach projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowice Śląskich ogłasza przetrag nieograniczony na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Załącznik: SIWZ (SIWZ- turnus rehabilitacyjny.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Zorganizowanie doradztwa zawodowego dla 33 uczestników projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Załącznik: SIWZ (SIWZ- doradztwo zawodowe.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na organizację szkolenia zawodowego dla 9 uczestników projektu "To ja kształtuje swój los" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Załącznik: SIWZ (SIWZ.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Zorganizowanie prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników oraz kat. C dla 1 uczestnika projketu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Załącznik: SIWZ (SIWZ-2013 - przetarg na kurs prawa jazdy.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Zorganizowanie doradztwa zawodowego dla 33 uczestników projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Załącznik: SIWZ (SIWZ - doradztwo zawodowe.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowice Śląskich ogłasza przetrag nieograniczony na przeprowadzenie indywidualnego szkolenia informatycznego dla uczestników projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

 

Załącznik: Formularz ofertowy (Formularz ofertowy przeprowadzenie indywidualnego szkolenia komputerowego.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W załączeniu informacja o wybrze najkorzystniejszej oferty.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowice Śląskich ogłasza przetrag nieograniczony na zorganizowanie wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy dla uczestników projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Załącznik: SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W załączeniu ogłoszenie o wyborze oferty.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Zorganizowanie prawa jazdy kat. B dla  7 uczestników oraz kat. C dla 2 uczestników projketu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Załącznik: SIWZ (SIWZ-prawo jazdy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o wyborze oferty

W załączeniu informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu "To ja kształtuję swój los" 

Informacja dla oferentów dotycząca Rozdziału IV SIWZ.

Załącznik: SIWZ (SIWZ.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Ogłoszenie o wyborze oferty (21.06.2012 r.)
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na organizację szkolenia dla uczestników projketu "To ja kształtuje swój los"

Załącznik: SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja

 W załaczeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W załączeniu informacja dla wykonawców.

W załączeniu informacja: ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza przetarg nieograniczony zadanie:

Zorganizowanie doradztwa zawodowego dla 26 uczestników projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Załącznik: SIWZ (SIWZ-doradztwo zawodowe.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza przetarg nieograniczony zadanie:

Zorganizowanie doradztwa zawodowego dla 26 uczestników projektu „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

 

 

Załącznik: SWIZ (SIWZ-doradztwo zawodowe.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry