ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > Projekty finasowane ze środków Unii EuropejskiejInformacja

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII Działanie 7.1.2
pt.: „To ja kształtuję swój los”

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2007 - 2013.


strzałka do góry