ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > Projekty finasowane ze środków Unii Europejskiej > "To ja kształtuję swój los" działania w roku 2010Uroczystość wręczenia certyfikatów

grafika

W projekcie w roku 2010 brało udział 12 osób niepełnosprawnych. W dniu 7 grudnia zorganizowano spotkanie podczas którego uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie.


Warsztaty na Politechnice Wrocławskiej

grafika

W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy odwiedzili Politechnikę Wrocławską. Podczas wizyty spotkali się z wykładowcami uczelni i wzięli udział w grze strategicznej z użyciem nowoczesnych technik informatycznych.


Szkolenie Grafika komputerowa

grafika

We wrześniu zakończono zajęcia szkoleniowe z zakresu grafiki komputerowej. Wszyscy uczestnicy uczestniczyli w egzaminie końcowym i uzyskali wynik pozytywny.


Kurs prawa jazdy kat. B

grafika

8 uczestników projektu w roku 2010 brało udział w kursie prawa jazdy kategorii B.


Warsztaty podnoszenia kluczowych kompetencji życiowych oraz nabywania umiejętności społeczno-zawodowych

grafika

Grupa młodzieży biorąca udział w projekcie "To ja kształtuję swój los" brała udział w miesiącach od września do listopada w warsztatach podnoszenia kluczowych kompetencji życiowych oraz nabywania umiejętności społeczno-zawodowych.


Warsztaty podnoszenia kluczowych kompetencji życiowych oraz nabywania umiejętności społeczno-zawodowych

grafika

W okresie od maja do listopada grupa 12 uczestników projektu brała udział w warsztatach realizowanych przez Ośrodek Edukacji i Psychoterapii z Kłodzka,których celem było podniesienie kluczowych kompetencji życiowych oraz nabywania umiejętności społeczno-zawodowych


Turnus rehabilitacyjny

grafika

W miesiącu sierpniu uczestnicy projektu wzięli udział w turnusie rehabilitacyjnym, którego ideą była aktywizacja zdrowotna osób niepełnosprawnych. Podczas turnusu uczestnicy projektu uczestniczyli w zajęciach integracyjnych oraz korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych.


Trening kompetencji społecznych

grafika

4 czerwca odbył się trening kompetencji społecznych, w którym udział wzięli uczestnicy projektu.


Szkolenie "Grafika komputerowa"

grafika

W dniu 16 kwietnia br. uczestnicy projektu rozpoczęli udział w szkoleniu "Grafika komputerowa".


Szkolenie "Telemarketer"

grafika

W dniu 16 kwietnia br. uczestnicy projektu rozpoczęli udział w szkoleniu "Telemarketer".


Spotkanie informacyjne

grafika

W dniu 18 marca 2010 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu.
Informacja dotycząca spotkania została umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz w dwóch lokalnych gazetach. Ponadto do młodzieży współpracującej w tut. Centrum Pomocy Rodzinie zostały rozesłane imienne zaproszenia na spotkanie.
W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób, spośród których kilka podpisało deklarację przystąpienia do projektu.


Założenia projektu na rok 2010

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „To ja kształtuję swój los”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Beneficjentami projektu "To ja kształtuje swój los" w roku 2010 są osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną oraz młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, zagrożona wykluczeniem społecznym znajdująca się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także osoby niepełnosprawne.

Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo oraz zatrudnione, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Co projekt oferuje uczestnikom?

W roku 2010 planowane są:
- Warsztaty z zakresu podnoszenia kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych
- Indywidualne doradztwo zawodowe
- Szkolenie "Grafika komputerowa"
- Szkolenie "Telemarketer"
- Kursy prawa jazdy kategorii B

Termin realizacji projektu: styczeń - grudzień 2010


strzałka do góry