ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > KomunikatTu realizowany jest projekt wspólfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „To ja kształtuję swój los” program wsparcia usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1.2

Do kogo jest adresowany projekt?

Grupą docelową są osoby pełnoletnie, opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze, które rozpoczęły proces usamodzielnienia, o których mowa a art. 88 ustawy o pomocy społecznej z terenu powiatu ząbkowickiego.

Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Co projekt oferuje uczestnikom?

W roku 2008 planowane są:
- Warsztaty z zakresu orientacji zawodowej z psychologiem i doradcą zawodowym
- Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne
- Szkolenie komputerowe, szkolenie z zakresu autoprezentacji i komunikacji oraz techniki biurowej
- Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu

Termin realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2008


strzałka do góry