ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > PracaOferta pracy dla Opiekunów / Opiekunek

UWAGA PRACA!!!!!

dla Opiekunki  / Opiekuna

 

Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie minimum średnie.

 

Wymagania mile widziane:

 

Doświadczenie w pracy na tym samym stanowisku.

Wykształcenie w zawodzie: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej.

 

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 

Wysokiej kultury osobistej

Umiejętności pracy w zespole

Takich cech jak:  cierpliwość, odporność na stres, odpowiedzialność, empatia.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.      Wykonywanie czynności higieniczno – pielęgnacyjnych (utrzymanie ciała, bielizny osobistej, ubrań w należytej czystości), ze szczególnym uwzględnieniem stymulowania Mieszkańca do samoobsługi.

2.      Pomoc Mieszkańcom podczas spożywania przez nich posiłków.

3.      Opieka i stałe uczestnictwo we wszystkich formach aktywności podopiecznych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Domu,

4.      Pomaganie Mieszkańcom w organizowaniu uroczystości z okazji świąt okolicznościowych i rodzinnych.

5.      Podtrzymywanie kontaktu z Mieszkańcem przebywającym  poza Domem (szpital, dom rodzinny, sanatorium).

6.      Zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom zwłaszcza  z zespołem otępiennym.

7.      Współudział w tworzeniu i realizacji indywidualnych planów opieki w oparciu o diagnozę opiekuńczą Mieszkańca i jego środowiska. Udział w zebraniach Zespołu Wielospecjalistycznego.

 

Warunki pracy:

Godziny pracy: od 700 do 1900  oraz od 1900 do 700 (zmiana nocna)

Praca w dni wolne oraz święta wg. harmonogramu

Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” Katowice 40-695 ul. Traktorzystów 42

 

Oferujemy:

Umowa o pracę na czas określony (docelowo na czas nieokreślony)

Wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premia regulaminowa, dodatek za pracę w porze nocnej

 

Dokumenty (CV) można składać drogą elektroniczną na adres: kadry@dpszacisze.katowice.pl

tel. 32 20 27 214 lub 32 20 25 432

 

Uwaga!

Wraz z oferta  należy złożyć  podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg. wzoru:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie przez Dom Pomocy Społecznej  „Zacisze” z siedzibą w Katowicach ul. Traktorzystów 42, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

……………………………………………                                                                                                                                                                    ……………………………………………

 miejscowość, data                                                                            czytelny podpis

    (imię i nazwisko)

 

 

Druk dostępny na stronie: www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze (zakładka „praca” – załącznik do ogłoszenia)

Załącznik: klauzula (Klauzula informacyjna.docx)
Załącznik: zgoda (zgoda na przetwarzanie danych.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry