ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > informacje nieudostępnioneSposób dostepu do informacji nieudostępnionych

Dokumenty pozostające w archiwum zakładowym udostepniane są osobom trzecim na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Domu z zachowaniem przepisów o informacjach niejawnych, ochronie danych osobowych i innych obowiązujących w tym zakresie
aktów prawnych.


strzałka do góry