ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > MajątekMajątek

1.Tytuł władania nieruchomością:
Trwały zarząd nadany decyzją Wojewody Śląskiego P.p m III / 7723/06/2000 z dnia 19.06.2000 r.
2.Powierzchnia:
-powierzchnia całkowita budynku – 2 271,64 m2
-budynek trzykondygnacyjny – parter, I.II piętro
-powierzchnia całkowita gruntu – 6.684 m2
-powierzchnia wykorzystywana do celów statutowych – 1.951,4 m2
3.Działka zapisana w księdze wieczystej pod nr KW 29841.


strzałka do góry