ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > Jak działa DomJak działa Dom

W Domu działa Samorząd Mieszkańców. Reprezentantem i rzecznikiem interesów mieszkańców jest Rada Mieszkańców.
Samorząd Mieszkańców ma prawo do współuczestnictwa z dyrekcją i administracją Domu w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania, działalności i utrzymania Domu.
Działalność Samorządu Mieszkańców określa Statut Samorządu.
Wszyscy mieszkańcy Domu są równi i mają jednakowe prawa i obowiązki określone w „Karcie praw i obowiązków Mieszkańca Domu”.


strzałka do góry