ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwaProwadzone rejestry, ewidencje i składnica akt

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach

Informacja o prowadzonych rejestrach.
· Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora DPS
· Rejestr skarg i wniosków
· Rejestr Zamówień Publicznych
· Rejestr korespondencji
· Rejestr zwolnień lekarskich
· Rejestr delegacji służbowych
· Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych
· Rejestr przeprowadzonych kontroli zarządczych
· Rejestr zleceń
· Rejestr umów
· Rejestr wypadków przy pracy
Wgląd do ww. rejestrów po uzyskaniu zgody dyrektora.

Informacja o prowadzonych ewidencjach
· Ewidencja akt osobowych pracowników
· Ewidencja dochodów i wydatków
· Ewidencja druków ścisłego zarachowania
· Ewidencja księgowa środków trwałych
· Ewidencja mieszkańców Domu
· Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Składnica akt Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” gromadzi akta niezbędne do bieżącej pracy jednostki. W składnicy akt Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” przechowywane są także dokumentacja osobowa i płacowa byłych pracowników Domu. Osoba starająca się o wgląd do w/w dokumentów lub starająca się o duplikat dokumentów, składa podanie osobiście w jednostce lub pocztą.


strzałka do góry