ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > Procedura przyjęciaProcedury przyjęcia

PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
I. Wstępna
1.Zawiadomienie pisemne pierwszej z oczekujących osób, o przyznaniu miejsca w pokoju dwuosobowym.
2.Przeprowadzenie rozmowy wstępnej:
- pokazanie Domu oraz pokoju, w którym dana osoba ma zamieszkać
- przedstawienie współmieszkańca
- wyznaczenie terminu zamieszkania
- poinformowanie o niezbędnych rzeczach, które należy ze sobą zabrać
II. Właściwe przyjęcie w poczet Mieszkańców.
1.Pomoc w zakwaterowaniu się w pokoju.
2.Zainstalowanie wizytówki na drzwiach pokoju i liście mieszkańców.
3.Zapoznanie z personelem bezpośrednio opiekującym się Mieszkańcem
- pielęgniarki
- opiekunki
- pokojowe
- pracownik socjalny
4.Przestawienie nowego Mieszkańca pozostałym osobom DPS.
5.W przypadku osoby sprawnej fizycznie wyznaczenie miejsca w jadalni.
6.Otoczenie Mieszkańca szczególnie troskliwą opieką (zwłaszcza w pierwszym okresie przebywania w DPS).
7.Założenie teczki osobowej Mieszkańca.
8.Wciągnięcie do ewidencji.
9.Zawiadomienie właściwego oddziału ZUS o przyjęciu Mieszkańca.
10.Założenie karty odpłatności.
11.Zameldowanie na pobyt czasowy.
12.Przeprowadzenie badań przez lekarza pierwszego kontaktu.
13.Założenie kartoteki medycznej
14.Zapoznanie Mieszkańca z obowiązkami procedurami i zobowiązanie do ich przestrzegania (własny podpis na oświadczeniu).
Proces wprowadzania nowoprzybyłego Mieszkańca w życie Domu powinien być rozłożony w czasie, tak aby złagodzić stres Mieszkańca związany z tak wielkimi zmianami w jego życiu.


strzałka do góry