ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > Specyfikacja DomuSpecyfikacja Domu

Dom dysponuje 98 miejscami.
Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i posiada charakter domu stałego pobytu lub pobytu czasowego.
Dom zapewnia pokoje dwuosobowe oraz jednoosobowe - przyznawane według kolejności przyjścia.
Osoby kierowane są na podstawie decyzji administracyjnej uprawnionego organu.
Osoba kierowana do Domu – mieszkaniec lub rodzina zobowiązani są do opłat za pobyt w Domu.
Odpłatność ustalana jest przez właściwy organ kierujący w drodze decyzji administracyjnej.


strzałka do góry