ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > Przetargi- profil nabywcyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" z podziałem na 9 części - KP.260.1.2021

Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" z podziałem na 9 części

tryb podstawowy art.275 ust.1 Ustawy Pzp

Załącznik: SWZ (SWZ.docx)
Załącznik: Załącznik nr 3 (OŚWIADCZENIEO NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU - załącznik nr 3.docx)
Załącznik: Załącznik nr 4 (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - załącznik nr 4.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2021R.


 
 PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2021 ROK
 
Rodzaj: Dostawy
Przedmiot zamówienia:
Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" z podziałem na 9 pakietów (części)
Orientacyjna wartość zamówienia: 280 000,00 zł
Przewidywany tryb/procedura zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art. 275 pkt 1 ustawy
Termin wszczęcia postępowania: IV kwartał 2021r.
Czy wartość zamówienia przekracza progi unijne?
Nie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- przetarg nieograniczony - dostawa żywności (260.1.2020)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Przetarg nieograniczony
Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach z podziałem na 9 pakietów (części) 
 
Plik w załączniku 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT- przetarg nieograniczony - dostawa żywności (260.1.2020)

 

 Protokół z otwarcia ofert 
w przetargu nieograniczonym

 


"Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" z podziałem na 9 pakietów (części)

 

 plik w załączniku 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony - dostawa żywności (260.1.2020)

Nr sprawy: 260.1.2020

 

 

Zamawiający

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZACISZE”

 

 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp

 

 

 

Nazwa zamówienia:       Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”

z podziałem na 9 pakietów (części).

 

Rodzaj zamówienia:       dostawa

 

 

 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych  pod  nr 616267-N-2020 z dnia 26.11.2020

Na własnej stronie internetowej: www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze w dniu 26.11.2020

Załącznik: SIWZ (SIWZ.docx)
Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2020 roku
w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach
 
 
(w załączeniu) 

Załącznik: PLAN 2020rok (Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy w roku 2020.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry