ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > Przetargi- profil nabywcyZawiadomienie o unieważnieniu postepowania - Ochrona osób i mienia w formie dozorowania na terenie DPS "Zacisze" - KP.260.2.2022


W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

pn. ochrona osób i mienia w formie dozorowania na terenie nDPS "Zacisze" 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w popstępowaniu na dostawę żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach.

 

nr sprawy KP.260.1.2022 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert - Ochrona osób i mienia w formie dozorowania na terenie DPS "Zacisze" - KP.260.2.2022

W załączeniu informacja z otwarcia ofert w postepowaniu pn:

"Ochrona osób i mienia w formie dozorowania na terenie DPS "Zacisze" - KP.260.2.2022


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PYTANIA DO SWZ - Ochrona osób i mienia w formie dozorowania na terenie DPS "Zacisze" - KP.260.2.2022

W załączeniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do  postepowani:  "Ochrona osób i mienia w formie dozorowania na terenie Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach"

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona osób i mienia w formie dozorowania na terenie DPS "Zacisze" - KP.260.2.2022

Ochrona osób i mienia w formie dozorowania na terenie Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicac

nr sprawy: KP.260.2.2022 

SWZ wraz z załącznikami oraz link do postępowania na platformie e-zamówienia w załącznikach poniżej  

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia  

 

 

Załącznik: SWZ (SWZ.pdf)
Załącznik: opis zamówienia (załacznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf)
Załącznik: załącznik nr 5 (załacznik nr 5 Oswiadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych....docx)
Załącznik: wzór umowy (załacznik nr 7 wzór umowy.pdf)
Załącznik: załącznik nr 8 (załacznik nr 8 wykaz doświadczenie zawodowe.docx)
Załącznik: załącznik nr 10 (załącznik nr 10 oświadczenie tajemnica przedsiębiorstwa.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2022 ROK - AKTUALIZACJA

W załączeniu Plan zamówień publicznych na 2022 rok  po aktualizacji 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

W załączeniu informacja z otwarcia ofert w postepowaniu prowadzonym pod nazwą: "Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" z podzałem na 9 części

 

KP.260.1.2022 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O KWOCIE - dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

 W załączeniu Informacja o kwocie jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia na dostawę żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" z podziałem na 9 części 

 KP.260.1.2022 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" z podziałem na 9 części
(od 01.01.2023 do 30.06.2023)

nr sprawy: KP.260.1.2022

Uwaga:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym (udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonym w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”). 

Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w rozdziale X pkt.7  SWZ

Załącznik: SWZ (SWZ.pdf)
Załącznik: oświadczenie (OŚWIADCZENIE - załącznik nr 5.docx)
Załącznik: wzór umowy (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - załącznik nr 4.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2022r.

W załączeniu plan postępowań na 2022rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry