ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" z podziałem na 9 części - KP.260.1.2021

Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" z podziałem na 9 części

tryb podstawowy art.275 ust.1 Ustawy Pzp

Załącznik: SWZ (SWZ.docx)
Załącznik: Załącznik nr 3 (OŚWIADCZENIEO NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU - załącznik nr 3.docx)
Załącznik: Załącznik nr 4 (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - załącznik nr 4.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry