ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > KomunikatPLAN POSTĘPOWAŃ NA 2021R.


 
 PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2021 ROK
 
Rodzaj: Dostawy
Przedmiot zamówienia:
Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" z podziałem na 9 pakietów (części)
Orientacyjna wartość zamówienia: 280 000,00 zł
Przewidywany tryb/procedura zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art. 275 pkt 1 ustawy
Termin wszczęcia postępowania: IV kwartał 2021r.
Czy wartość zamówienia przekracza progi unijne?
Nie


strzałka do góry