ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony - dostawa żywności (260.1.2020)

Nr sprawy: 260.1.2020

 

 

Zamawiający

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZACISZE”

 

 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp

 

 

 

Nazwa zamówienia:       Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”

z podziałem na 9 pakietów (części).

 

Rodzaj zamówienia:       dostawa

 

 

 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych  pod  nr 616267-N-2020 z dnia 26.11.2020

Na własnej stronie internetowej: www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze w dniu 26.11.2020

Załącznik: SIWZ (SIWZ.docx)
Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry