ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > KomunikatOferta pracy dla instruktora terapii

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach

40-695 Katowice ul. Traktorzystów 42

poszukuje osoby na stanowisko

Instruktor terapii

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum średnie oraz kurs specjalistyczny.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 1. Doświadczenie w pracy na tym samym stanowisku.
 2. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 1. Wysokiej kultury osobistej.
 2. Umiejętności pracy w zespole, a także samodzielnej organizacji pracy własnej.
 3. Takich cech jak:  kreatywność, cierpliwość, odporność na stres, odpowiedzialność, empatia, komunikatywność.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie zajęć wszechstronnie uaktywniających mieszkańców zarówno w grupie jak i indywidualnie (terapia przyłóżkowa), poprzez:
 1. organizowanie gier zręcznościowych i towarzyskich,
 2. organizowanie spacerów z mieszkańcami,
 3. rozmowy z mieszkańcami,
 4. prowadzenie zajęć plastycznych, manualnych, arteterapeutycznych itp. oraz organizowanie wystaw ww. prac.
 1. Motywowanie do udziału w zajęciach mieszkańców mniej sprawnych, doprowadzanie i odprowadzanie mieszkańców na zajęcia terapeutyczne.
 2. Udział w wydarzeniach i imprezach organizowanych poza DPS i przygotowanie do nich mieszkańców. Opieka nad mieszkańcami w trakcie ich trwania.
 3. Dekorowanie pomieszczeń DPS na okoliczność świąt, zabaw, imprez kulturalnych
  i innych uroczystości stosownie do okazji.
 4. Planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do potrzeb mieszkańca, jego cech, nawyków, zainteresowań i stanu zdrowia. Prowadzenie dokumentacji.
 5. Współudział w opracowywaniu indywidualnego planu wsparcia mieszkańca.
 6. Pomaganie mieszkańcom przy wykonywaniu czynności higieniczno – pielęgnacyjnych ( utrzymanie ciała, bielizny osobistej, ubrań w należytej czystości), ze szczególnym uwzględnieniem stymulowania mieszkańca do samoobsługi.

 

Informacja o warunkach pracy:

Umowa o pracę, 1 etat, umowa na czas określony  

Godziny pracy: od 900 do 1700  

Praca w dni wolne oraz święta wg. harmonogramu

Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” Katowice 40-695 ul. Traktorzystów 42

Dokumenty (CV) należy składać drogą elektroniczną na adres:

kadry@dpszacisze.katowice.pl

tel. 32 20 27 214 lub 32 20 25 432

 

Uwaga!

Wraz z oferta  należy złożyć  podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru zamieszczonego w załączniku do ogłoszenia.

Załącznik: ogłoszenie (treść ogłoszenia instruktor terapii.pdf)
Załącznik: klauzula (Klauzula informacyjna.docx)
Załącznik: zgoda (zgoda na przetwarzanie danych.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry