ABIP.pl logo

prowadzony przez:
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


BIP > Deklaracja Dostępności > MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.Deklaracja Dostępności

MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


Oświadczenie w sprawie dostępności

MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biuletyn.abip.pl/mzon_r_sl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-29

Strona internetowa jest zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.biuletyn.abip.pl/mzon_r_sl/ spełnia wymagania w 100%. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-05-07

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dagmara Pieczyrak, mzon@opticom.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu (32)34 40 308. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP udostępnione są na wniosek skierowany do Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej.
Wniosek należny złożyć w siedzibie MZON Ruda Śląska ul. J. Markowej 20A. Druk wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest dostępny w zakładce menu Informacje nieudostępnione w BIP.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20A mieści się w budynku parterowym. Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi zewnętrzne jak również wewnętrzne są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

strzałka do góry