ABIP.pl logo

prowadzony przez:
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


BIP > Budżet i mienieMajątek

Stan środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

wg. stanu księgowego na dzień: 31.12.2018 r.

- środki trwałe -116 596, 89 zł

- wartości niematerialne i prawne - 10 696, 49 zł


strzałka do góry