ABIP.pl logo

prowadzony przez:
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


BIP > Przewodniczący i członkowieCzłonkowie MZON w Rudzie Śląskiej

* Przewodniczący mgr Dagmara Pieczyrak

* Sekretarz mgr Monika Hanke

* Skład Zespołu - członkowie

W skład Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wchodzą:

* Lekarze - pełnią funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego

1) lek. med. Witold Karczewski - otolaryngolog,

2) lek. med. Małgorzata Dziedzic-Król - pediatra,

3) lek. med. Barbara Lasocka-Kochańska -psychiatra, neurolog,

4) lek. med. Anna Gleixner - psychiatra,

5) lek. med. Eugeniusz Karczewski -internista, reumatolog,

6) lek. med. Gabriela Dyrda - okulista, 

7) lek. med. Aleksander Latała - pediatra, sp. med. rodz.,

8) lek. med. Elżbieta Powroźnik-Koralewska - psychiatra, 

9) lek. med. Teresa Lewicka-Kowalczyk - internista, lek.med.przemysłowej.

* Pozostali członkowie: 

1) mgr Beata Majorek-Świątek - pracownik socjalny, doradca zawodowy, pedagog,  

2) mgr Anna Janoszka - pracownik socjalny, doradca zawodowy,

3) mgr Hanna Gawonicz - doradca zawodowy, psycholog,

4) mgr Aleksandra Pistelok - doradca zawodowy, pracownik socjalny,

5) mgr Ksymena Chudzik - doradca zawodowy, pracownik socjalny,

6) mgr Sabina Wieloch - pedagog, doradca zawodowy

7) mgr Barbara Prudło-Kozioł - psycholog,

8) mgr Agnieszka Robak - psycholog,

9) mgr Szymon Celmerowski - psycholog.

Wiadomość udostępnił: Roman Mateja Wiadomość wprowadził: Dagmara Pieczyrak


strzałka do góry