ABIP.pl logo

prowadzony przez:
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


BIP > Inspektor Ochrony DanychInspektor Ochrony Danych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, iż w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej został wyznaczony Inspektor ochrony danych (dalej: IOD):
Pan Kamil Glücklich

 

 Kontakt z IOD jest możliwy:

1. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: inspektor.mzon@gmail.com

2.  poprzez adres korespondencyjny niniejszego organu: 41-709 Ruda Śląska, ul. Jadwigi Markowej 20a z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

 

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych przetwarzanych przez niniejszy organ.

Załącznik: IOD (2) Inspektor Ochrony Danych-1.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry