ABIP.pl logo

prowadzony przez:
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


BIP > Informacja o stanie przyjmowanych sprawInformacja o stanie przyjmowania spraw

Informacje przekazywane są bezpośrednio zainteresowanym w siedzibie MZON.
Zawiadomienia o terminach komisji i odbioru orzeczeń przekazywane są w formie pisemnej.

Wiadomość udostępnił:
Roman Mateja

Wiadomość wprowadził:
Dagmara Pieczyrak


strzałka do góry