ABIP.pl logo

prowadzony przez:
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


BIP > OŚWIADCZENIE o zrzeczeniu się prawa do odwołaniaOŚWIADCZENIE

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wiesienia odwołania - jeśli strona uzna, iż zrzeka się prawa do wniesienia odowłania winna złożyć w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej n/w oświadczenie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry