ABIP.pl logo

prowadzony przez:
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


BIP > KOMUNIKAT z dnia 30.10.2020 r.KOMUNIKAT!!!

KOMUNIKAT!!!

W związku z utrzymującym się stanem epidemii w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników zmuszeni jesteśmy ograniczyć dostępność Zespołu dla klientów, co nie oznacza, że nie ma możliwości załatwienia spraw ważnych.
Przed planowaną wizytą prosimy o ustalenie terminu i godziny wizyty z pracownikiem nr tel. (32) 34 40 308 lub 798 709 636 (inf. dot. kart parkingowych i legitymacji).

Interesanci mogą kontaktować się z organem:

1.   korespondencyjnie na adres: 41-709 Ruda Śląska, ul. J. Markowej 20A

2.   poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl

3.   e-mailowo na adres: mzon@opticom.net.pl

4.   telefonicznie: (32) 34 40 308 lub 798 709 636.

5.   Wnioski do pobrania na stronie: http://biuletyn.abip.pl/mzon_r_sl/

6.   Pisma wrzucane do „skrzynki” zamontowanej przy wejściu należy umieszczać w opisanej kopercie (imię nazwisko wnioskodawcy, nr telefonu). Uwaga! Niestety, w przypadku przesyłek wrzucanych do „skrzynki” nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia!


strzałka do góry