ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > KomunikatZamówienie Publiczne ZP/DT/1/2019

Dostawa samochodów do Filharmonii Dolnośląskiej w jeleniej Górze – przetarg nieograniczony.

W dniu 21.05.2019 roku zostały wprowadzone zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz w formularzu ofertowym. Informacje o zmianie oraz zmianione dokumnty zostały załączone poniżej. Zmiana nr 1.

Zmianie uległ także załącznik nr 6 – szczegółowy opis przediotu zamówienia oraz załącznik nr 7 –  Szczegółowy Opis Techniczny Oferowanego Samochodu. Zmiana nr 2

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie o zamówieniu_17.05.2019.docx)
Załącznik: SIWZ (SIWZ_ZP-DT-1-2019.pdf)
Załącznik: formularz (Załącznik nr 1_formularz ofertowy.doc)
Załącznik: wzór umowy (Załącznik nr 2_wzór umowy.pdf)
Załącznik: oświadczenie 1 (Załącznik nr 3_oświadczenie_wykluczenie.doc)
Załącznik: oświadczenie 2 (Załącznik nr 4_oświadczenie_spełnianie warunków.doc)
Załącznik: grupa kapitałowa (Załącznik nr 5_oświadczenie_grupa kapitałowa.doc)
Załącznik: OPZ (Załącznik nr 6_OPZ.pdf)
Załącznik: opis techniczny (Załącznik nr 7_szczegółowy opis techniczny.doc)
Załącznik: wykaz dostaw (Załącznik nr 8_wykaz dostaw.doc)
Załącznik: Zmina nr 1 SIWZ (Zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)
Załącznik: Zmiana nr 2 SIWZ (Zmiana nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry