ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > KomunikatZapytanie ofertowe ZO/DT/4/2018 – sprzedaż energii elektrycznej

Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość wyrażona w złotych nie przekracza 30 000 euro, a którego przedmiotem jest: sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z p zm.) dla obiektu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego 60.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry