ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > 2018Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2018 - druk plakatów, ulotek i informatora

Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2018 - druk plakatów, ulotek i informatora


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe ZO/DT/3/2018

Ochrona osób i mienia oraz obiektu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w 2019 roku

Załącznik: Załącznik nr 1 (Załącznik nr 1_Formularz ofertowy_ZO_DT_8_2017.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe ZO/DT/5/2018 – Usługi sprzątania

Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Filharmonii oraz terenów zewnętrznych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego 60 w 2019 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ZO/DT/2/2018 - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe ZO/DT/4/2018 – sprzedaż energii elektrycznej

Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość wyrażona w złotych nie przekracza 30 000 euro, a którego przedmiotem jest: sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z p zm.) dla obiektu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego 60.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ZO/DT/1/2018 - Sprzedaż energii elektrycznej

Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość wyrażona w złotych nie przekracza 30 000 euro, a którego przedmiotem jest: sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z p zm.) dla obiektu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego 60.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry