ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > 2017Zamówienie publiczne – ZP/DT/8/2017

Budowa aplikacji mobilnej – webowej – Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn. Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display – system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze – nr RPDS.02.01.03-02-0002/16-00.
Znak postępowania ZP/DT/8/2017

Załącznik: Załącznik nr 8 (Załącznik nr 8_Właściwości nieobligatoryjne-punktowane.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przygotowanie infrastruktury technicznej pod instalację systemu plakatu elektronicznego w przestrzeni publicznej miasta Jeleniej Góry oraz w budynku F

Przygotowanie infrastruktury technicznej pod instalację systemu plakatu elektronicznego w przestrzeni publicznej miasta Jeleniej góry oraz w budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn. Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display - system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze - nr RPDS.02.01.03-02-0002/16-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne - poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT AJ 2014-2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zamówienie publiczne – ZP/DT/6/2017

Budowa aplikacji mobilnej – webowej – Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn. Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display – system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze – nr RPDS.02.01.03-02-0002/16-00.
Znak postępowania ZP/DT/6/2017

Załącznik: SIWZ (SIWZ ZP-DT-6-2017_Aplikacja.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 8 (Załącznik nr 8_Właściwości nieobligatoryjne-punktowane.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zamówienie publiczne – ZP/DT/4/2017

Dostawa i montaż systemu wyświetlaczy wielkoformatowych do systemu plakatu elektronicznego w ramach zadania pn. Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display – system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze - nr RPDS.02.01.03-02-0002/16-00.
znak postępowania ZP/DT/4/2017

Załącznik: SIWZ (SIWZ_ZP-DT-4-2017.pdf)
Załącznik: Wykaz dostaw (Załącznik nr 5_Wykaz dostaw.docx)
Załącznik: Wzór umowy (Załącznik nr 6_Wzór umowy.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zamówienie publiczne – ZP/DT/5/2017

Budowa aplikacji mobilnej – webowej – Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn. Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display – system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze – nr RPDS.02.01.03-02-0002/16-00.
Znak postępowania ZP/DT/5/2017

Załącznik: SIWZ (SIWZ ZP-DT-5-2017_Aplikacja.doc)
Załącznik: Załącznik nr 8 (Załącznik nr 8_Właściwości nieobligatoryjne-punktowane.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zamówienie publiczne ZP/DT/3/2017

Dostawa i montaż urządzeń systemu plakatu elektronicznego w ramach zadania pn. Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display – system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze - nr RPDS.02.01.03-02-0002/16-00.
znak postępowania ZP/DT/3/2017


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Remont pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Ogłoszenie (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(5).docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przygotowanie infrastruktury technicznej pod instalację systemu plakatu elektronicznego w przestrzeni publicznej miasta Jeleniej Góry oraz w budynku..

Przygotowanie infrastruktury technicznej pod instalację systemu plakatu elektronicznego w przestrzeni publicznej miasta Jeleniej Góry oraz w budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn. Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display – system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze - nr RPDS.02.01.03-02-0002/16-00.”
znak postępowania ZP/DT/2/2017

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne – ZIT AJ 2014-2020.

 

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ_ZP-DT-2-2017.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Remont pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze „Remont pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych Filharmoni

Informacja o wyniku postępowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Remont pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

„Remont pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze” w ramach zadania pn.:„Remont wraz z zakupem urządzeń technicznych i środków trwałych w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze”


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

( Program – Infrastruktura Kultury)

Dofinansowano ze środków Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Załącznik: SIWZ (SIWZ .pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa i montaż urządzeń systemu plakatu elektronicznego

Dostawa i montaż urządzeń systemu plakatu elektronicznego w ramach zadania pn. Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display – system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze - nr RPDS.02.01.03-02-0002/16-00.
znak postępowania ZP/DT/3/2017

Załącznik: Załącznik 1 (Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.docx)
Załącznik: Załącznik nr 2 (Załącznik nr 2_Wzór oświadczenia warunki.docx)
Załącznik: Załącznik 3 (Załącznik nr 3_Wzór oświadczenia wykluczenie.docx)
Załącznik: Załącznik 4 (Załącznik nr 4_Grupa kapitałowa.docx)
Załącznik: SIWZ (SIWZ_ZP-DT-3-2017.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry