ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > 2017Zapytanie ofertowe ZO-DT-8-2017

„Ochrona osób i mienia oraz obiektu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w 2018 roku”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe ZO-DT-9-2017

„Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Filharmonii oraz terenów zewnętrznych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego 60 w 2018 roku.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zamówienie publiczne – ZO/DT/7/2017

„Dostawa i montaż urządzeń” w ramach zadania pn. Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display – system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze - nr RPDS.02.01.03-02-0002/16-00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZO/DT/5/2017 - zapytanie ofertowe

 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dytrybucji do budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZO/DT/6/2017 - zapytanie ofertowe

Dostawa strojów koncertowych dla muzyków Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZO/DT/4/2017

Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z p zm.) dla obiektu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego 60.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZO/DT/3/2017 - zapytanie ofertowe

"Dostawa sprzętu do systemu nagłośnienia" w ramach zadania pn. "Remont wraz z zakupem urzadzeń technicznych i środków trwałych w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze".

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program - Infrastruktura Kultury)

Dofinansowano ze środków Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZO/DT/2/2017 „Usługa realizacji zadania pn. Opera „Straszny Dwór” w Jeleniej Górze w ramach I Edycji Karkonoskiego Festiwalu Operowe

Zapytanie Ofertowe –

Usługa realizacji zadania pn. Opera „Straszny Dwór” w Jeleniej Górze w ramach I Edycji Karkonoskiego Festiwalu Operowego w zakresie oświetlenia, nagłośnienia, montażu scen oraz ekranów LED”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry