ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > 2016Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część nr 2

2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – część 1, 3, 4, 5


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa wyposażenia studia nagrań i sali koncertowej_części 1, 2, 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_części 1, 2, 4


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa wyposażenia studia nagrań i sali koncertowej_część 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert zadanie pn.:„Dostawa wyposażenia studia nagrań i sali koncertowej”

1. Protokół z sesji jawnej otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
zadanie pn. „Dostawa wyposażenia studia nagrań i sali koncertowej”

2. Zawiadomienie o unieważnieniu części 3 postępowania.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa wyposażenia studia nagrań i sali koncertowej

Dostawa wyposażenia studia nagrań i sali koncertowej”
w ramach zadania „Zakup wyposażenia w Filharmonii Dolnośląskiej”
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert „Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze”

PROTOKÓŁ
z sesji jawnej otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
zadanie pn. „Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Załącznik: SIWZ (SIWZ_dostawa instrumentów_2016.pdf)
Załącznik: Wzór umowy (Załącznik nr 8_wzór umowy.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry