ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > 2015zadanie pn. "Modernizacja systemu audio - wizualnego sali koncertowej i studia nagrań"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: ogłoszenie (Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpg)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

zadanie pn. "Modernizacja systemu audio - wizualnego sali koncertowej i studia nagrań"

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

zadanie pn. "Modernizacja systemu audio - wizualnego sali koncertowej i studia nagrań"

 

1. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ

2. Modyfikacja zapisów SIWZ

3. SIWZ ze zmianami wprowadzonymi w dniu 23.10.2015r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

zadanie pn. "Modernizacja systemu audio - wizualnego sali koncertowej i studia nagrań"

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

zadanie pn. "Modernizacja systemu audio - wizualnego sali koncertowej i studia nagrań"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załącznik: ogłoszenie (Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

zadanie pn. "Modernizacja systemu audio - wizualnego sali koncertowej i studia nagrań"

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulegają zapisy:

1. Rozdział III - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 1, 2, 7, 8 i 10,

2. Rozdział XI - ust. 1

3. Rozdział XIII - ust. 1 i 2

4. Rozdział XIV - ust. 9

W załączeniu zmodyfikowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik: SIWZ (SIWZ modyfikacja.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

zadanie pn. "Modernizacja systemu audio - wizualnego sali koncertowej i studia nagrań"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

zadanie pn. "Modernizacja systemu audio - wizualnego sali koncertowej i studia nagrań"

 

Wyjasnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Modernizacja systemu audio - wizualnego sali koncertowej i studia nagrań

Modernizacja systemu audio - wizualnego sali koncertowej i studia nagrań


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Ogłoszenie dotyczy zadania pn. "Modernizacja systemu audio-wizualnego sali koncertowej i studia nagrań"

Załącznik: ogłoszenie (Ogłoszenie - dialog techniczny.pdf)
Załącznik: zgłoszenie (Zgłoszenie do dialogu technicznego.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Załącznik: Regulamin (Regulamin - dialog techniczny.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry