ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > 2013Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: ogłoszenie (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

1) Ogłoszenie o zamówieniu

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ,

4) Oswiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy - załacznik nr 2 do SIWZ

5) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załacznik nr 3 do SIWZ

6) Oswiadczenie osób fizycznych - załacznik nr 4 do SIWZ

7) Oswiadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ

8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załączniki nr 6, 7 i 8 do SIWZ

9) Zestawienie ofertowe - załacznik nr 12 do SIWZ

 

Załącznik: ogłoszenie (ogłoszenie o zamówieniu-instrumenty muzyczne.pdf)
Załącznik: SIWZ (SIWZ - instrumenty muzyczne.doc)
Załącznik: załacznik nr 2 (oświadczenie z art. 22 - załącznik nr 2 do SIWZ.docx)
Załącznik: załacznik nr 3 (oświadczenie z art. 24 - załącznik nr 3 do SIWZ.docx)
Załącznik: załącznik nr 4 (oświadczenie z art. 24 - załącznik nr 4 do SIWZ.docx)
Załącznik: załacznik nr 5 (oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ.docx)
Załącznik: załacznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia- część I - Flety.docx)
Załącznik: załacznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia - część II - marimba.docx)
Załącznik: załacznik nr 8 (opis przedmiotu zamówienia - część III - Instrumenty perkusyjne.docx)
Załącznik: załacznik nr 9 (zestawienie ofertowe - część I - załącznik nr 9 do SIWZ.docx)
Załącznik: załacznik nr 10 (zestawienie ofertowe - część II - załącznik nr 10 do SIWZ.docx)
Załącznik: załacznik nr 11 (zestawienie ofertowe - część III - załącznik nr 11 do SIWZ.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ochrona osob i mienia oraz obiektu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

 

 

zmiana treści SIWZ

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ ochrona.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

" Ochrona osób i mienia oraz obiektu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze"

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ochrona osob i mienia oraz obiektu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

 

 SIWZ - załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik: wzór umowy (załącznik 5 - wzór umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


strzałka do góry