ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > 2010-2011Informacja w sprawie finansowania zadania

Zadanie pn. "Filharmonia XXI wieku"
Zrealizowanao z udziałem środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Współfinansowane ze środków Marszałka Województwa
Dolnośląskiego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja w sprawie finansowania zadania

Zadanie pn. "Filharmonia XXI wieku"
Zrealizowano z udziałem środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Współfinansowane ze środków Marszałka Województwa
Dolnośląskiego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zadanie pn. "Filharmonia XXI wieku"

Zrealizowano z udziałem środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Współfinansowane ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja w sprawie finansowania zadania

Informacja w sprawie finansowania zadania

Załącznik: informacja (informacja w sprawie finansowania zadania (12).doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zadanie pn. "Filharmonia XXI wieku"

Zrealizowano z udziałem środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Współfinansowane ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ochronę osób i mienia oraz obiektu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze" w 2011 roki

Załącznik: ogłoszenie (ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na:
"Ochronę osób i mienia oraz obiektu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze"

Załącznik: ogłoszenie (ogłoszenie o zamowieniu.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze bajkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1/ZP/SP/K/10 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę krzeseł orkiestrowych"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę instrumentów muzycznych"

Załącznik: ogłoszenie (ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę krzeseł orkiestrowych

Załącznik: ogłoszenie (ogłoszenie o zamówieniu.txt)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę krzeseł orkiestrowych

Załącznik: ogłoszenie (ogłoszenie o zamówieniu.txt)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
"Dostawę instrumentów muzycznych"
Do SIWZ dołączono:
1) Załącznik nr 1 - formularz oferty
2) Załącznik nr 2 - oświadczenie z art 22
3) Załacznik nr 3 - oświadczenie z art 24
4) Załacznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik: siwz (SIWZ_instrumenty muzyczne.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na
"Dostawę instrumentów muzycznych"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry