ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > Spis rejestrów i ewidencjiREJESTRY I EWIDENCJE

Spis rejestrów i ewidencji
w Domu Pomocy Społecznej
im. hr. Eligiusza Suchodolskiego
w Gościeradowie

۰Rejestr dochodów budżetowych,
۰rejestr badań okresowych,
۰rejestr instruktażu wstępnego BHP,
۰rejestr pracowników szkolonych na stanowisku roboczym,
۰dziennik szkoleń pracowników z BHP,
۰rejestr sprzętu p/poż,
۰rejestr zdarzeń i konserwacji systemu alarmu pożarowego,
۰rejestr zwolnień wypadkowych,
۰rejestr wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
۰rejestr delegacji i wyjazdów służbowych,
۰rejestr kart drogowych,
۰rejestr pism przychodzących i wychodzących,
۰rejestr urlopów,
۰rejestr nowo przyjętych pracowników,
۰rejestr wniosków rentowych i emerytalnych,
۰rejestr zwolnień lekarskich,
۰ewidencja obecności w pracy,
۰rejestr skarg i wniosków
۰rejestr mieszkańców,
۰rejestr miesięcznych raportów dla osoby ubezpieczonej,
۰rejestr zwrotów za nieobecność mieszkańca w DPS,
۰ewidencja pozostałych środków trwałych będących w użytkowaniu,
۰ewidencja środków i materiałów magazynowanych,
۰ewidencja czasu pracy,
۰ewidencja wyposażenia odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej,
۰ewidencja odpadów niebezpiecznych,
۰książki obiektów budowlanych,
۰zeszyt zabiegów,
۰książka raportów pielęgniarskich,
۰rejestr pracy lampy bakteriobójczej,
۰rejestr leków psychotropowych.


strzałka do góry