ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach


BIP > AKTUALNOŚCIPLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

Plan zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja w zakresie dostępności umów

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że od dnia 6 września 2021 roku wchodzi w życie art. 5 ust. 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zgodnie, z którym:

„W przypadku, gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem środków publicznych, jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.”

Oznacza to, że wszystkie działania realizowane ze środków publicznych, zlecane podmiotom innym niż podmioty publiczne, powinny być realizowane z uwzględnieniem warunków dostępności, a warunki powinny być określone w umowach, biorąc pod uwagę zakres danego zadania lub zamówienia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania z zapisami w/w ustawy.


Projekt pod nazwą:

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Załącznik: plakat (projekt.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Projekt pod nazwą:

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK-KOREKTA

Plan zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku-korekta.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Plan zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Plan zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

Plan zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017R

Plan zamówien publicznych na 2017r. przewidywanych do przeprowadzenia w 2017r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry