ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach


BIP > DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCIPrzetarg ofertowy na dzierżawę gruntów ornych DPS Radziechowice

Dzierżawa gruntów ornych na lata 2017-20120 będących w trwałym zarządzie DPS Radziechowice


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych DPS Radziechowice

Dzierżawa gruntów rolnych na lata 2021-2023 będących w trwałym zarządzie DPS Radziechowice

Załącznik: umowa (umowa.docx)
Załącznik: umowa (umowa.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry