ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach


BIP > JAK DZIAŁA DOMJAK DZIAŁA DOM

1.Nad zdrowiem i właściwymi warunkami bytowymi mieszkańców, a także rehabilitacją czuwają lekarze, pielęgniarki, opiekunki, pracownicy socjalni, fizjoterapeuta, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog.
2.Mieszkańcom Domu zapewnia się 3 posiłki dziennie(żywienie podstawowe),a w przypadku zaleceń lekarza-posiłki dietetyczne(cukrzycowa,wątrobowa,żołądkowa,łatwostrawna).
3.Dom posiada:
a)pokoje dziennego pobytu,
b)jadalnie
c)gabinet madycznej pomocy doraźnej
d)pomieszczenia do terapii:
-pracownia terapii zajęciowej-stolarnia
-pracownia kulturalno-oświatowa,muzykoterapia
-pracownia plastyczna-arteterapia
e)pomieszczenia rehabilitacyjne:
-sala fizjoterapii
-kinezyterapii(UGUL)
f)kuchenki pomocnicze
g)gabinet fryzjerski
h)pralnię
i)pokój gościnny
j)palarnie
k)bibliotekę
l)kaplicę.
4.Mieszkańcy Domu mogą korzystać z boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej. W ramach terapii podopieczni uczestniczą w zajęciach muzycznych, plastycznych a także zajmują się tkactwem.
Biorą udział w zajęciach małych form teatralnych, uczestniczą w grach świetlicowych.
Mogą zająć się pracami w ogrodzie.Chętnie biorą udział w turniejach, zabawach i wieczorkach tanecznych oraz wycieczkach turystycznych organizowanych przy współpracy z innymi ośrodkami.


strzałka do góry