ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach


BIP > ORGANIZACJA DOMUORGANIZACJA DOMU

Domem kieruje Dyrektor: mgr Aneta Mazik, Dyrektora zastępuje Główny Księgowy: Elżbieta Zbroja. W Domu funkcjonują zespoły i działy: -zespół terapeutyczno-opiekuńczy -dział ekonomiczno-finansowy -dział administracyjno-gospodarczy.


ZESPOŁY I DZIAŁY

Zespół terapeutyczno-opiekuńczy opracowuje indywidualne plany wspierania mieszkańców oraz wspólnie z mieszkańcami je realizuje.

W skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wchodzą:
-pracownicy socjalni
-psycholog
-przedstawiciele 5 działów.

W skład działów terapeutyczno-opiekuńczych wchodzą:
-kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego
-pielęgniarki
-kapelan
-opiekunowie
-pokojowe
-instruktorzy terapii zajęciowej
-instruktor kulturalno-oświatowy
-fizjoterapeuta
-inni pracownicy pierwszego kontaktu wskazani przez mieszkańców.

Działem ekonomiczno-finansowym kieruje Główny Księgowy do którego należą m.in.:
-stanowisko d/s rozliczeń i środków trwałych
-stanowisko d/s płac i ubezpieczeń społecznych
-stanowisko d/s rozliczeń
-kasjer
-magazynier.

Dział administracyjno-gospodarczy prowadzi sprawy zamówień publicznych, zaopatrzenia,techniczne i administracyjne wynikające z bieżącej działalności.
W skład działu administracyjno-gospodarczego wchodzą m.in.:
-stanowisko d/s zamówień publicznych i administracji-kierownik
-stanowisko d/s kadr i bhp
-dietetyk
-kuchnia
-pralnia
-dozorcy
-rzemieślnicy
-kierowcy
-pracownicy gospodarczy.


strzałka do góry