ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim


BIP > Informacje o naborzeInformacja o naborze

na wolne stanowisko: asystent rodziny,  na umowę cywilnoprawną w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 0,5 etatu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej - 2 etaty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na stanowisko urzędnicze - Główny specjalista - psycholog


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko: asystent rodziny,  na umowę zlecenie w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 0,5 etatu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko: asystent rodziny,  na umowę zlecenie w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 0,5 etatu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko: asystent rodziny,  na umowę zlecenie w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 0,5 etatu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko - pracownik socjalny do Działu Pomocy Środowiskowej w pełnym wymiarze czasu pracy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko: Starszy Inspektor Działu Księgowości, na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko: asystent rodziny, na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Załącznik: Nabór (Asystent.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko: asystent rodziny, na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko - pracownik socjalny do Działu Pomocy Środowiskowej

Załącznik: Informacja (Informacja o naborze.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędniczne - Główny specjalista - psycholog


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędniczne - Główny specjalista - psycholog


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent (1 osoba) do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Załącznik: Informacja (Informacja o naborze.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na stanowisko pomocnicze i obsługi - opiekun w ośrodku pomocy społecznej.

Załącznik: Informacja (Informacja o naborze.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent (1 osoba) do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Załącznik: Informacja (Informacja o naborze.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent (1 osoba) do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Załącznik: Informacja (Informacja o naborze.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze -  Inspektor Działu Księgowości.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

kandydatów na opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent (1 osoba) do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent do Biura Obsługi Klienta


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne kierownicze stanowisko urzędniczne - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na stanowisko pomocnicze  i obsługi - Opiekun w ośrodku pomocy społecznej.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na stanowisko pomocnicze i obsługi - Opiekun w ośrodku pomocy społecznej.

Załącznik: Informacja (Informacja o naborze.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na stanowisko: Asystenta rodziny.

Załącznik: Informacja (Ogłoszenie o naborze.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na stanowisko pracownika socjalnego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze: referenta do Działu Księgowości.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent - 2 osoby

Załącznik: Informacja (Informacja o naborze.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent - 2 osoby


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent - 1 osoba.Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent - 1 osoba.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent - 2 osoby


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędniczne - Główny specjalista - psycholog.

Załącznik: Informacja (Informacja o naborze.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędniczne - Główny specjalista - psycholog.

Załącznik: Informacja (Informacja o naborze.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na stanowisko pomocnicze i obsługi: opiekun

Załącznik: Informacja (Informacja o naborze.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędniczne - Główny specjalista - psycholog.

Załącznik: Informacja (Informacja o naborze.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędniczne - Główny specjalista - psycholog.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na stanowisko pomocnicze i obsługi: opiekun


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent do Biura Obsługi Klienta


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędniczne ds. administracyjno-kadrowych do Biura Obsługi Klienta


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędniczne ds. administracyjno-kadrowych do Biura Obsługi Klienta.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne kierownicze stanowisko urzędniczne - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Specjalista


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko  - Pracownk Socjalny


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędniczne - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor do Biura Obsługo Klienta, Rzecznik Prasowy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referenta do działu księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędniczne - referenta do Biura Obsługi Klienta w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 etaty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze referenta w pełnym wymiarze czasu pracy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o naborze na stanowisko pomocnicze

Pracownik socjalny


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zatrudnieniu na stanowisko pedagoga - ponowienie

Treśc komunikatu do pobrania poniżej.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko prawnika

grafika

W treści do pobrania ogłoszenie o naborze na stanowisko prawnika w ramach projektu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga

grafika

W treści do pobrania ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga w ramach projektu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

grafika

W treści do pobrania ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa w ramach projektu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Poniżej do pobrania ogłoszenie  o naborze na stanowisko psychologa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry