ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim


BIP > Zamówienia publiczneInformacja o postępowaniu

Informuję o wszczęciu postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 p.z.p. w trybie podstawowym na usługi pn.:
Świadczenie usług całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto Mińsk Mazowiecki.
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (identyfikator postępowania: ocds-148610-1a01d51b-8876-11ee-b55a-a22b2d7f700e, numer BZP: 2023/BZP 00502958/01)
 
 


Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego

na wykonanie zadania: "Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej pracowników ośrodka pomocy społecznej na terenie obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ul. Kościuszki 25A w Mińsku Mazowieckim w 2024 r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu

Sprzedaż i dostarczenie artykułów biurowych w 2024 r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na zapytanie

do treści warunków przetargu pisemnego otwartego na świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej pracowników Ośrodka.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu

Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej pracowników ośrodka pomocy społecznej na terenie obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ul. Kościuszki 25A w Mińsku Mazowieckim.

Załącznik: Załącznik Nr.1 (DK.361.7.23 Załącznik Nr 1 do Regulaminu przetargu 2024.pdf)
Załącznik: Załącznik Nr.2 (DK.361.7.23 Załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu - projekt umowy 2024.pdf)
Załącznik: Załącznik Nr.3 (DK.361.7.23 Załącznik Nr 3 do Regulaminu przetargu 2024.pdf)
Załącznik: Załącznik Nr.4 (DK.361.7.23 Załącznik Nr 4 do Regulaminu przetargu 2024.pdf)
Załącznik: Załącznik Nr.5 (DK.361.7.23 Załącznik nr 5 do Regulaminu Przetargu 2024.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu

Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej pracowników ośrodka pomocy społecznej na terenie obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ul. Kościuszki 25A w Mińsku Mazowieckim.

Załącznik: Załącznik Nr.1 (DK.361.7.23 Załącznik Nr 1 do Regulaminu przetargu 2024.pdf)
Załącznik: Załącznik Nr.2 (DK.361.7.23 Załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu - projekt umowy 2024.pdf)
Załącznik: Załącznik Nr.3 (DK.361.7.23 Załącznik Nr 3 do Regulaminu przetargu 2024.pdf)
Załącznik: Załącznik Nr.4 (DK.361.7.23 Załącznik Nr 4 do Regulaminu przetargu 2024.pdf)
Załącznik: Załącznik Nr.5 (DK.361.7.23 Załącznik nr 5 do Regulaminu Przetargu 2024.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego

na zakup opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa wraz z całodobową usługą obsługi systemu w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.

Załącznik: Zawiadomienie (DK.361.1.23-Zawiadomienie o wyniku.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na zapytanie

do treści warunków przetargu pisemnego otwartego na zakup opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa wraz z całodobową usługą obsługi systemu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na zapytanie

do treści warunków przetargu pisemnego otwartego na zakup opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa wraz z całodobową usługą obsługi systemu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na zapytanie

do treści warunków przetargu pisemnego otwartego na zakup opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa wraz z całodobową usługą obsługi systemu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na zapytania

do treści warunków przetargu pisemnego otwartego na zakup opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa wraz z całodobową usługą obsługi systemu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o postępowaniu

Informuję o wszczęciu postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 p.z.p. w trybie podstawowym na usługi pn.: świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 oraz świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/  


Ogłoszenie o przetargu

na zakup opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa wraz z całodobową usługą obsługi systemu w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.

Załącznik: Załącznik nr 2 (DK.361.1.23 - Załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu - projekt umowy.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 3 (DK.361.1.23 - Załącznik Nr 3 do Regulaminu przetargu.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 4 (DK.361.1.23 - Załącznik Nr 4 do Regulaminu przetargu.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 5 (DK. 361.1.23 - Załącznik nr 5 do Regulaminu Przetargu - formularz oferty.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego

na wykonanie zadania: Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej pracowników ośrodka pomocy społecznej na terenie obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ul. Kościuszki 25A w Mińsku Mazowieckim.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego

na wykonanie zadania: Zapewnienie całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto Mińsk Mazowiecki.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego

na wykonanie zadania: Zapewnienie całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto Mińsk Mazowiecki.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu

Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej pracowników ośrodka pomocy społecznej na terenie obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ul. Kościuszki 25A w Mińsku Mazowieckim.

Załącznik: Regulamin (DK.361.3.1.22 - Regulamin przetargu.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 1 (DK.361.3.1.22 - Załącznik Nr 1 do Regulaminu.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 2 (DK.361.3.1.22 - Załącznik Nr 2 do Regulaminu.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 3 (DK.361.3.1.22 - Załącznik Nr 3 do Regulaminu.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 4 (DK.361.3.1.22 - Załącznik Nr 4 do Regulaminu.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 5 (DK.361.3.1.22 - Załącznik Nr 5 do Regulaminu.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyniku postępowanie przetargowego

na wykonanie zadania: Kompleksowe sprzątanie siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 25A w 2023 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu

na wykonanie zadania: Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej pracowników ośrodka pomocy społecznej na terenie obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ul. Kościuszki 25A w Mińsku Mazowieckim, bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu

Zapewnienie całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto Mińsk Mazowiecki.

Załącznik: Regulamin (DK.361.8.22 - Schronienie - bez usług op. - Regulamin przetargu.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 1 (DK.361.8.22 - Schronienie - bez usług op. - Załącznik Nr 1 do Regulaminu - opis przedmiotu przetargu.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 2 (DK.361.8.22 - Schronienie - bez usług op. - Załącznik Nr 2 do Regulaminu - projekt umowy.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 3 (DK.361.8.22 - Schronienie - bez usług op. - Załącznik Nr 3 do Regulaminu.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 4 (DK.361.8.22 - Schronienie - bez usług op. - Załącznik Nr 4 do Regulaminu.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 5 (DK.361.8.22 - Schronienie - bez usług op. - Załącznik Nr 5 do Regulaminu.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu

Zapewnienie całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto Mińsk Mazowiecki.

Załącznik: Regulamin (DK.361.7.22 - Schronienie - z usługami op. - Regulamin przetargu.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 1 (DK.361.7.22 - Schronienie - z usługami op. - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu przetargu.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 2 (DK.361.7.22 - Schronienie - z usługami op. - Załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 3 (DK.361.7.22 - Schronienie - z usługami op. - Załącznik nr 3.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 4 (DK.361.7.22 - Schronienie - z usługami op. - Załącznik nr 4.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 5 (DK.361.7.22 - Schronienie - z usługami op. - Załącznik nr 5.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu

Kompleksowe sprzątanie siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 25A w 2023 roku.

Załącznik: Regulamin (DK.361.4.22 - Regulamin przetargu - Prace porządkowe.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 1 (DK.361.4.22 - Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu przetargu - Prace porządkowe.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 2 (DK.361.4.22 - Załącznik Nr 2 - Umowa - Prace porządkowe.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 3 (DK.361.4.22 - Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków - Prace porządkowe.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 4 (DK.361.4.22 - Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu - Prace porządkowe.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 5 (DK.361.4.22 - Załącznik Nr 5 - Formularz oferty - Prace porządkowe.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu

Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej pracowników ośrodka pomocy społecznej na terenie obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ul. Kościuszki 25A w Mińsku Mazowieckim

Załącznik: Regulamin (DK.361.3.22 - Regulamin przetargu - Ochrona fizyczna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 1 (DK.361.3.22 - Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu przetargu - Ochrona fizyczna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 2 (DK.361.3.22 - Załącznik Nr 2 - Umowa - Ochrona fizyczna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 3 (DK.361.3.22 - Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków - Ochrona fizyczna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 4 (DK.361.3.22 - Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o zapoananiu - Ochrona fizyczna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 5 (DK.361.3.22 - Załącznik Nr 5 - Formularz oferty - Ochrona fizyczna.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 oraz świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

miniPortal (uzp.gov.pl)


Ogłoszenie o przetargu

Udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki

Załącznik: Załącznik 1 (Załącznik nr 1 - Oświadczenie.pdf)
Załącznik: Załącznik 2 (Załącznik nr 2 - Oświadczenie.pdf)
Załącznik: Załącznik 3 (Załącznik nr 3 - Formularz oferty.pdf)
Załącznik: Załącznik 4 (Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu

Udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie

o wyborze oferty

Załącznik: Informacja (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu

Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramch resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Unieważnienie przetargu

Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramch resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na zapytanie

dotyczące porzetargu z dnia 15 kwietnia 2021 r. - "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu:

Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramch resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu:

Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

Załącznik: Regulamin (Regulamin przetargu.pdf)
Załącznik: Opis (Opis przedmiotu przetargu.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu

Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

Załącznik: Regulamin (Regulamin przetargu.pdf)
Załącznik: Załączniki (Formularz ofertowy z załącznikami.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie

o wyborze oferty.

Załącznik: Informacja (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu

Prowadzenie zastępczej obsługi kasowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 50000 złotych do równowartości kwoty 30000 euro.

Zastępcza obsługa kasowa.

Załącznik: Protokół (Protokół z przeprowadzonego postępowania.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zmiana w ogłoszeniu przetargu Nr 1/2016

Prowadzenie zastępczej obsługi kasowej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu Nr 1/2016

Prowadzenie zastępczej obsługi kasowej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie superwizji pracy socjalnej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie Cenowe

na przeprowadzenie usługi superwizji pracy socjalnej dla członków grup roboczych.

Załącznik: Zapytanie (Zapytanie Cenowe.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

na przeprowadzenie usług w zakresie superwizji.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

grafika

Treść ogłoszenia w załączniku: 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia w załączniku, do pobrania poniżej:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „C”

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  - na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „C” dla uczestnika projektu „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poniżej do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia w załączniku, do pobrania poniżej:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  - na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poniżej do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3 i części 7

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  - na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poniżej do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego i prawnego

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  - na organizację i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego oraz prawnego dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poniżej do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu "Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim".

Treść ogłoszenia w załączniku poniżej:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  - na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poniżej do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 28 maja 2013 r.

Pytania i odpowiedzi załączone poniżej:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W załączeniu zamieszczono modyfikację treści w SIWZ oraz odpowiedzi na pytania.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - na organizację i przeprowadzenie doradztwa

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  - na organizację i przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego, psychologicznego, zawodowego i prawnego w ramach Klubu Integracji Społecznej dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poniżej do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Treść ogłoszenia w załączniku:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 
Treść ogłoszenia w załączniku: 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i prowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej, kursu małej gastronomii, kursu opiekunki dziecięcej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoTreść ogłoszenia w załączniku:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i prowadzenie kursów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Organizacja i prowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej, kursu małej gastronomii, kursu obsługi komputera, kursu opiekunki dziecięcej  w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry