ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim


BIP > Statuty i regulaminyRegulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim


Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim  Nr 18/2013 z dnia 15.04.2013 r., zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 12.04.2013 r.,  zmieniony Zarządzeniem Nr 44/2013 z dnia 23.12.2013 r., zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 20.12.2013 r.,  zmieniony  Zarządzeniem Nr 43/16

z dnia 31.10.2016 r. zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 28.10.2016 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 17/17 z dnia 19 maja 2017 r. zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowieckim w dniu 18.05.2017 r. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała nr XXXV.339..2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Tekst jednolity statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Uchwała nr. XXVIII.271.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki.

Uchwała nr XLI.404.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim 

Załącznik: Uchwała nr.XXVIII.271.2017 (Uchwała nr.XXVIII.271.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rada Miasta Mińsk Mazowiecki.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

UCHWAŁA NR XXVIII.269.2017 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. U. Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 4253)

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 w mieście Mińsk Mazowiecki


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

UCHWAŁA NR XXVIII.268.2017 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017-2021

Załącznik: Nr XXVIII.268.2017.2017-03-27 (Nr XXVIII.268.2017.2017-03-27 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017- 2021.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

UCHWAŁA NR XV.151.2016 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie  przyjęcia  „Programu Wspierania  Rodziny w  Mieście Mińsk  Mazowiecki na lata 2016-2018”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Poniżej w załączniku zamieszczamy Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim oraz Uchwałę Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 października 2012 r. oraz z dnia 11 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim,


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry